Single post

Fatal error: allowed memory size exhausted

Jak zapnout výpis chyb v PHP

Zapnutí výpisu chyb v PHP je jednoduché. Stačí na začátek kódu (například do souboru index.php) přidat tyto 3 řádky:

<?php
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);

Zdroj: Stack Overflow

To zapne výpis všech hlášek PHP.

Pozor: Je potřeba, aby toto nastavení nepřepsal jiný soubor, kde se výpis hlášek typicky vypíná z bezpečnostních důvodů. Jsou to různé konfigurační soubory (config.php, conf.inc.php a podobně), případně zapomenuté kusy kódu. Pokud se tedy chyby nevypisují, zkuste si projít kód, zda se někde výpis nevypíná.

Jak vypnout php notice a jiné „nedůležité“ hlášky

Při hledání fatální chyby můžou být zbytečné výpisy notice, deprecated, warning. Výpis hlášek se vypíná vlnovkou:

error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE); Vypíná notice hlášky
error_reporting(E_ALL & ~E_DEPRECATED); Vypíná deprecated hlášky
error_reporting(E_ALL & ~E_WARNING); Vypíná warning hlášky
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED); Běžné nastavení

Pokud chcete vědět více, prohlédněte si všechny hodnoty, nebo více příkladů.

WordPress a jiné CMS

Pozor, CMS jako WordPress a jiné mohou mít svoje specifické nastavení. Například WordPress zapíná výpis chyb tak, že v souboru wp-config.php změníte hodnotu WP_DEBUG z false na true.

define( 'WP_DEBUG', false );
define( 'WP_DEBUG', true );

Více info o chybových hláškách ve WordPress na oficiálních stránkách.

Náhledový obrázek: Wikimedia Commons

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *