log

Fatal error: allowed memory size exhausted

Jak zapnout výpis chyb v PHP

Zapnutí výpisu chyb v PHP je jednoduché. Stačí na začátek kódu (například do souboru index.php) přidat tyto 3 řádky: <?php ini_set(‚display_errors‘, 1); ini_set(‚display_startup_errors‘, 1); error_reporting(E_ALL); Zdroj: Stack Overflow To zapne výpis všech hlášek PHP. Pozor: Je potřeba, aby toto nastavení nepřepsal jiný soubor, kde se výpis hlášek typicky vypíná z