Single post

Retrolok – aplikace pro generování testů

Aplikace v Nette Framework, která generuje testy z předem připravených otázek a odpovědí v systému náhodně do PDF.

Realizace: 2016